بگو

زیباییم  برای این روزها کافی نیست دیگر بهترین خط چشم ها هم چشمهایم را زیبا نمی کنند     تو که نباشی زیبا نمی شوم
/ 13 نظر / 10 بازدید

به من فکر می کند

موهایم را با دقت شانه می کنم نیست          هیچ تاری سپید نیست پس چرا        این روزها   اینقدر به مرگ فکر می کنم؟                                                           22/10/88
/ 11 نظر / 8 بازدید
بهمن 91
1 پست
دی 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
بهمن 89
2 پست
مهر 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
تیر 89
2 پست
اسفند 88
1 پست
دی 88
2 پست
آذر 88
1 پست
مهر 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
1 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
2 پست
دی 87
4 پست
آذر 87
2 پست
آبان 87
4 پست
مهر 87
9 پست