نفرین

نفرین بر اراده ای که

"کن"

      "فیکون"

نفرین بر من که هستم

و نفرین بر این بار امانت و شانه های نحیف ام

 

 نفرین

بر تمام زنان قبل از من

که فرزندانم

مرا با تاریخ آنها خواهند شناخت

و نفرین برمن

که دستان حاصلخیزم را

به خاک سپردم

و نفرین بر فرزندانم

که آتش خانه هایشان را

با دستان من مدام می کنند

 

                                                                                               14/04/1389

/ 6 نظر / 32 بازدید

و نسبت این شعر با کفر؟

فرناز

در دنیائی که ما زندگی می کنیم هیچ نفرینی ممکن نیست .. نمی بینی هرچه دعا می کنیم هم نمی شود ؟ دستان حاصلخیزت را زنده به گور نکن حیف است .

خلف هاشمی

سلام از شعرهایتان خوشم آمد روزمرگی ، خودکشی، جزیره

ملیحه

چرا اینقد بدبینی .[متفکر]

فرناز

خشمی که هست و می فهممش سر میرود . می ریزد .